Design by Do Nhan

TATTOO GROUP: XĂM HÌNH NGHỆ THUẬT

Tài năng” còn rẻ hơn muối ăn, vì chỉ có tài năng không giúp bạn thành công.

Sự khác biệt giữa người tài năng và người thành công là sự nỗ lực. Đó là công thức kỳ diệu bao gồm sự chuẩn bị chu đáo, nỗ lực làm việc chăm chỉ và học hỏi từ thất bại.

Đừng mơ về thành công, chỉ cần làm việc để thành công.