KHÁCH HÀNG
MỚI LÀ NGƯỜI
TRẢ LƯƠNG
CHO CHÚNG TA

TRONG MỌI TÌNH HUỐNG
KHÁCH HÀNG
CẦN PHẢI ĐƯỢC
TÔN TRỌNG

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


Báo cáo ngày:


Khách đến xăm lần:


Đã liên hệ qua:


Kết quả:
Chi phí ủ tê:

Hình xăm:

Vị trí xăm:

Giá hình xăm:

Thẻ giảm giá:

Ghi chú Thêm:


Chỉ bấm gửi 1 lần và đợi khoảng 5s để xác nhận.